Vladimír Ožanatel. 731 158 349

Sazenice dřevin

Ginkgo biloba - mariken roubovaný na kmínku

Pěstuji a prodávám sazenice dřevin. Pro letošní rok jsem připravil několik velmi zajímavých druhů.

Platan javorolistý

Platan javorolistý je krásný mohutný majestátný strom, pocházející z jižní Evropy, Indie a severní Ameriky

Jinan dvoulaločný - Ginkgo biloba

Tento velmi pozoruhodný strom se dožívá až 2000 let. U nás dorůstá výšky 20 – 25 metrů. Více si můžete přečíst zde: Ginkgo biloba

Dřezovec trojtrnný

Strom nápadný především svými až 10 cm dlouhými trojdílnými trny, vyrůstajícími na větvích a často i na kmeni. Rovněž plody, jimiž jsou kožovité lusky, přes 20 cm dlouhé, vyskytující se u dospělých stromů v hojném počtu.

Habr pro živé ploty

Habr obecný (Carpinus betulus) - velmi vhodný na živý plot, dobře snáší intenzivní sestřih a dokáže tak vytvořit neprůhlednou clonu kryjící vaše soukromí,kontejnerovaný - umožní výsadbu i během vegetačního období. Zapěstovaný pro potřebu živého plotu. Výška sazenic výška 40 cm - 60 Kč za kus.

Buk lesní

Buk lesní (Fagus sylvatica) - červenolistá forma dokáže stejně jako habr vytvořit neprůhlednou stěnu velice dobře snáší tvarování coby živý plot. Velikost 30 až 50 cm 30 Kč za kus - kontejnerovaný.

Korkovník amurský

Korkovník amurský (Phellodendron amurense) - strom cca 15 m, s košatou pravidelně a lehce stavěnou korunou. Vyžaduje výslunné polohy, hlubší půdy, zvláště vyniká jako velmi krásná solitera. Sazenice 1,2 m.

Metasekvoje čínská

Metasekvoje čínská (Metasquoia glyptostroboides) - v dávných geologických dobách značně rozšířený rod, dlouho pokládán za vyhynulý. Teprve v r. 1941 metasekvoje objevena v Číně výška sazenice 120 - 200 cm, cena od 250 Kč. Zasaďte si na svou zahradu unikátní živoucí fosílii.

Ceník naleznete v kompletní nabídce sazenic